Quality Policy

Kuruluşumuz ulusal ve uluslararası standartları gözönünde bulundurarak en üst kalite seviyesinde faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının da sağlık ve güvenlik yönünden korunmasını amaç edinmiştir.

KALİTE
Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, ürünlerimizin zamanında teslimatlarını gerçekleştirip, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sağlık Bozulmalarının önlenmesini sağlamak. “Hiçbir İş Güvenlik Önlemini Almadan Yapılacak Kadar Önemli Olamaz” ilkesini benimsemek, benimsetmek.

YASAL MEVZUATA UYUM 
Tüm kanuni yükümlülük ve standartlara uymak ve “Gönüllülük” esasından hareketle kanuni yükümlülük ve standartların ötesinde bir mükemmellikte çalışma gayreti içinde olmak.

VERİMLİLİK VE TASARRUF 
Çalışanları bilinçlendirerek maksimum verimlilik ile üretim sağlamak. Doğal kaynak, üretim kaynakları ve tüm girdileri en verimli şekilde kullanarak, yüksek performans elde edebilmek.

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME 
Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle işine saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemimizin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.

SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME 
Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sistemimizin şartlarına uymak ve sistemin performansını / etkinliğini sürekli iyileştirmek. Çalışanlarımızın farkındalıklarını artırarak standartların gereklerini yine çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Genel Müdür
11.11.2020


Share Page

team